Συνεργασία με ΤΕΙ Αθήνας & ΓΣ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης- Δημιουργία ταινιών κινουμένων σχεδίων (animation)

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Αρναούτη Ειρήνη (ΠΕ06) και Σβώλη Κωνσταντίνα (ΠΕ09)

Ημέρα και Ώρα: Τρίτη 14:15 – 15:45

Τάξεις: Α’, Β’, Γ’ ΓΕΛ & Γ’ Γυμνασίου

Αντικείμενο Δράσης

Σε συνεργασία με ομάδα φοιτητών/τριών του Τμήματος Γραφιστικής του ΤΕΙ Αθήνας και υπό την επίβλεψη της καθηγητών τους στο μάθημα των Κινουμένων Σχεδίων (Animation) κ. Ελένης Μούρη, Επίκουρου Καθηγήτριας, και κ. Σπύρου Σιάκα, Εργαστηριακού Συνεργάτη του ΤΕΙ Αθήνας, υλοποιούνται εργαστήρια δημιουργίας ταινίας κινουμένων σχεδίων με θέμα «Οικονομική κρίση και εξαθλίωση» από ομάδες μαθητών/τριών, οι οποίες καθοδηγούνται από τους συμμετέχοντες φοιτητές/τριες και τις υπεύθυνες καθηγήτριες της δράσης. Η δράση αυτή ξεκινάει με την παρουσίαση των τεχνικών δημιουργίας ταινίας κινουμένων σχεδίων, συνεχίζεται με την επιλογή θέματος, τη συγγραφή σεναρίου, το σχεδιασμό και το μοντάζ ταινιών κινουμένων σχεδίων και ολοκληρώνεται με την αποστολή της σε ένα ή περισσότερα φεστιβάλ ταινιών κινουμένων σχεδίων, με βασικότερο το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους.

Επιδιωκόμενοι Στόχοι

1. Καλλιέργεια των ταλέντων και ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών/τριών μέσω της δημιουργίας ταινίας κινουμένων σχεδίων

2. Εκμάθηση των τεχνικών δημιουργίας μίας ταινίας κινουμένων σχεδίων, γεγονός που θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και  κριτική ανάλυση των ταινιών αυτών όταν οι μαθητές/τριες τις παρακολουθούν ως θεατές.

3. Έκφραση των ενδιαφερόντων και της ταυτότητας των μαθητών/τριών μέσω της δημιουργικής αυτής διαδικασίας

4. Κατανόηση και πολυτροπική απόδοση οικονομικών εννοιών

5. Χρήση και εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας καθότι η ορολογία θα διδαχθεί και το σενάριο θα γραφεί στην ξένη γλώσσα.

Περιεχόμενο συναντήσεων

12/11/2013: Γνωριμία και Γενική Εισαγωγή στα είδη των κινουμένων σχεδίων: Συμπλήρωση ερωτηματολογίων, καταιγισμός ιδεών – πρότερη γνώση συμμετεχόντων, άσκηση σχεδιασμού κινουμένων σχεδίων, εισαγωγή στα διάφορα είδη του.

19/11/2013: Εισαγωγή στο Σενάριο (Introduction to the Script): Άσκηση συγγραφής σεναρίου, ανάλυση της Σύνοψης του σεναρίου, άσκηση συνόψεων, έρευνα για το περιεχόμενου του σεναρίου σε σχέση με την οικονομική κρίση.

26/11/2013: Συγγραφή Σεναρίου Ι (Script Writing I): Συζήτηση των ευρημάτων της έρευνας των συμμετεχόντων για την οικονομική κρίση, άσκηση αυτόματης γραφής, συζήτηση για τη συμβολική οπτικοποίηση της κρίσης, έρευνα για ταινίες με θέμα την οικονομική κρίση και μελέτη των συμβολισμών τους.

3/12/2013: Συγγραφή Σεναρίου ΙΙ (Script Writing II): Συζήτηση συνόψεων συμμετεχόντων, παρουσίαση  και ανάλυση πλάνου σεναρίου, παρουσίαση storyboard.

10/12/2013: Συγγραφή Σεναρίου ΙΙΙ (Script Writing III): Παρουσίαση και συζήτηση δύο σεναρίων από τους συμμετέχοντες, έναρξη επεξεργασίας σεναρίων σε ομάδες.

17/12/2013: Συγγραφή Σεναρίου ΙV (Script Writing IV) & Εισαγωγή στον Σχεδιασμό (Introduction to Design): Αναλυτική συγγραφή των δύο σεναρίων (με χωρισμό σε πλάνα) σε ομάδες, εισαγωγική παρουσίαση τεχνικών σχεδιασμού πλάνων.

14/1/2014: Πρόχειρο Εικονογραφημένο Σενάριο (Rough Storyboard): Ανάπτυξη των σεναρίων σε εικονογραφημένα σενάρια (storyboards) και συζήτηση των τεχνικών σχεδιασμού των επιμέρους πλάνων.

21/1/2014: Εικονογραφημένο Σενάριο Ι (Storyboard I) & Σύνθεση Μουσικής Ι (Music Composition I): Συζήτηση και οριστικοποίηση των σχεδίων των χαρακτήρων και των χώρων. Παρουσίαση και ανάλυση τεχνικών σχεδιασμού των πλάνων και των επιμέρους σχεδίων τους. Εισαγωγική συζήτηση για τη μουσική επένδυση της ταινίας.

28/1/2014: Εικονογραφημένο Σενάριο ΙΙ (Storyboard IΙ): Αναλυτική συζήτηση των επιμέρους σχεδίων των χαρακτήρων και των χώρων και κατανομή εργασιών στους μαθητές/τριες. Παρουσίαση και ανάλυση των σχεδίων και του χρωματισμού τους με βάση δεδομένα στερεότυπα και προβολή ταινιών κινουμένων σχεδίων ως δείγματα.

4/2/2014: Εικονογραφημένο Σενάριο ΙΙΙ (Storyboard IΙI): Αναλυτική συζήτηση για το ρόλο του ήχου στις ταινίες κινουμένων σχεδίων μέσω ανάλυσης παραδειγμάτων και συζήτηση για τον ήχο της συγκεκριμένης ταινίας. Λεπτομερής μελέτη και βελτιώσεις των σχεδίων της ταινίας. Δημιουργία πρώτου αναλυτικού storyboard.

11/2/2014: Σχεδιασμός Ι (Design I): Συζήτηση του animatic της ταινίας κινουμένων σχεδίων. Καταγραφή επιμέρους σχεδίων ανά πλάνο και αναλυτική συζήτηση σχεδίων (περιγράμματος, σκίασης, φωτισμού).

18/2/2014: Σχεδιασμός ΙΙ (Design II) & Σύνθεση Μουσικής ΙΙ (Music Composition ΙΙ): Συζήτηση σχεδίων – φόντων της ταινίας και βελτιώσεις επί των σχεδίων των συμμετεχόντων. Παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση σχεδιασμού της κίνησης των χαρακτήρων. Συζήτηση για τη μουσική της ταινίας που συνέθεσε η ομάδα των μουσικών.

25/2/2014: Σχεδιασμός ΙΙΙ (Design III): Συζήτηση και σχεδιασμός καρέ-καρέ των χαρακτήρων εν κινήσει της ταινίας.

4/3/2014: Σχεδιασμός IV (Design IV): Ολοκλήρωση των σχεδίων του πρώτου επιπέδου (first layer), δηλαδή των φόντων, της ταινίας.

11/3/2014: Σχεδιασμός V (Design V): Έναρξη των σχεδίων του δευτέρου επιπέδου (second layer), δηλαδή των φιγούρων, της ταινίας.

18/3/2014: Σχεδιασμός VI  (Design VI) & Μοντάζ Ι (Editing I): Συνέχεια των σχεδίων των φιγούρων της ταινίας. Παρουσίαση και εξήγηση του προγράμματος επεξεργασίας εικόνας Photoshop και των προγραμμάτων μοντάζ Adobe Premiere και After Effects στην αντίστοιχη ομάδα.

1/4/2014: Σχεδιασμός VII (Design VII): Λεπτομερής εργασία για βελτιώσεις στα καρέ των κινήσεων των φιγούρων.

8/4/2014: Σχεδιασμός VIII (Design VIII) & Μοντάζ ΙΙ (Editing II): Σχεδιασμός των καρέ όλων των τελικών σχεδίων της ταινίας. Πρακτική άσκηση της ομάδας των μοντέρ στο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας Photoshop και στα προγράμματα μοντάζ Adobe Premiere και After Effects.

6/5/2014: Σχεδιασμός ΙΧ (Design IX) & Μοντάζ ΙΙΙ (Editing III): Τελικές διορθώσεις των σχεδίων της ταινίας. Σκανάρισμα των σχεδίων από την ομάδα των μοντέρ.

13/5/2014: Μοντάζ IV (Editing IV): Μοντάζ της ταινίας και οριστικοποίηση της τελικής της μορφής. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση της δράσης.

4/7/2014: Αποστολή της ταινίας στην Camera Zizanio, την Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας για το 2014, και στο 9th Istanbul Animation Festival.

Παραγόμενο υλικό

Το τελικό προϊόν της δράσης είναι μία ταινία μικρού μήκους με θέμα την οικονομική κρίση. Ένα εργοστάσιο συμβολίζει τη σύγχρονη κοινωνία, όπου όταν οι μεγαλοκεφαλαιούχοι κάνουν επενδύσεις και οι μέσοι πολίτες έχουν εργασία, εξασφαλίζεται η καλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι. Το αρκουδάκι συμβολίζει τόσο το παραγόμενο προϊόν όσο και την ευτυχία των ίδιων των ανθρώπων. Όταν όμως οι πλούσιοι, γεμάτοι απληστία, θέλουν να γίνουν ακόμη πλουσιότεροι και αρχίζουν να εκμεταλλεύονται τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας και να μειώνουν τις θέσεις εργασίας, η ανεργία φέρνει περισσότερα κέρδη στους κεφαλαιούχους, αλλά μειώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και χάνεται η ευτυχία των ανθρώπων, γεγονός το οποίο συμβολίζεται από το αρκουδάκι που σταδιακά διαλύεται. Στο τέλος της ταινίας, το αρκουδάκι πέφτει προς τους θεατές, θέτοντας τον καθένα από εμάς υπεύθυνο για την επίλυση της κρίσης και την αποκατάσταση της ευτυχίας μας.

Μπορείτε να δείτε την παραγόμενη ταινία στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.youtube.com/watch?v=Fuqrz07PUDY

Σχόλια

Ο καθηγητής στον τομέα του Media Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Andrew Burn ανέβασε στο Twitter του την ταινία μας ως υπόδειγμα μαθητικής ταινίας κινουμένων σχεδίων. Στην Αγγλία είναι συνηθισμένο οι εξελίξεις στον ακαδημαϊκό χώρο να ανεβαίνουν στο Twitter για άμεση ενημέρωση και διάχυση της πληροφορίας.

Μπορείτε να δείτε τι έγραψε στο link  https://twitter.com/andrewburn1
Για διευκόλυνσή σας, υπάρχει εδώ αντιγραμμένο το σχόλιό του:

andrew burn ‏@andrewburn1 

Very striking Greek teenagers’ austerity animation http://m.youtube.com/watch?v=NSKKQ9kpwxc …– Eirini Arnaouti and colleagues.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Ιουλίου 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Δεκ.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Πρόσφατα σχόλια
Kατηγορίες
Αρέσει σε %d bloggers: