Σύνδεσμος Επιχειρηματικότητας Νεων -Jounior achievement

1.1        Προγράμματα Επιχειρηματικότητας Νέων

Στα πλαίσια της συνεργασίας με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων το σχολείο συμμετείχε σε δυο εγκεκριμένες δράσεις του προγράμματος. Η αρχική συνεργασία με το ΣΕΝ είχε θετικά αποτελέσματα, για τον λόγο αυτό η δράση θα διευρυνθεί και σε άλλα επίπεδα και θα συνεχισθεί και τα επόμενα σχολικά έτη.

1.1.1        Τίτλος: «ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» σε συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ)

Ονοματεπώνυμο:       ΣΒΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΠΕ09)   & ΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΠΕ04)                                                                                             Ωρες/εβδ.: 2 διδακτικές ώρες/εβδομάδα

Τάξη: Β΄Λυκείου, Αριθμός μαθητών: 15, Μάθημα Επιλογής: Αρχές Οικονομίας

Περιγραφή δράσης:

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα από τα προγράμματα που προτείνει και υποστηρίζει το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων στα Λύκεια. Το ΣΕΝ είναι το παράρτημα του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Επιχειρηματικότητας Νέων Junior Achievement στην Ελλάδα.

Συνεργαστήκαμε με την κα Χαλκιά Μαρία – υψηλόβαθμο στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς και κατά την εκπόνηση του προγράμματος, οι μαθητές ανέπτυξαν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

• Αρχικά διδάχθηκαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια Τράπεζα, δηλαδή πως αποκτά έσοδα, πως πραγματοποιεί κέρδη, τι σημαίνει παθητικό και τι ενεργητικό κ.ά.

• Έμαθαν ότι τα τραπεζικά προϊόντα διακρίνονται σε μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα α)δανειακά και β) καταθετικά προϊόντα, τι είναι spread, τι είναι ισολογισμός και ποια είναι η σημασία της έρευνας-ανάπτυξης και του marketing στην προώθηση των τραπεζικών προϊόντων/υπηρεσιών για την κερδοφόρα πορεία μιας Τράπεζας.

• Εμβάθυναν την οικονομική τους σκέψη.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη διάρκεια του μαθήματος: Αρχές Οικονομίας, στο τμήμα επιλογής της Β’ Λυκείου, και συμμετείχαν 15 μαθητές. Ο ρόλος των υπευθύνων καθηγητών ήταν να συζητούν και να ελέγχουν το υλικό που χρησιμοποιούσε στην τάξη η εθελόντρια εκπαιδεύτρια (Τραπεζικό Στέλεχος) και να διευκολύνουν τη διεξαγωγή του προγράμματος, συμβάλλοντας στις συζητήσεις σχετικά με το ρόλο των τραπεζών στην οικονομία ενός κράτους και στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι.

Στόχοι του προγράμματος ήταν:

1. Η ανάπτυξη της οικονομικής και επιχειρηματικής σκέψης των μαθητών

2. Η κατανόηση των βασικών εννοιών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Τραπεζών

3. Η αναγνώριση των χαρακτηριστικών τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών

4. Η περιγραφή και αξιολόγηση πιθανών ευκαιριών επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον τραπεζικό τομέα.

Παρακολούθηση δράσης:

Η Δράση εξελίχθηκε πολύ ικανοποιητικά και ολοκληρώθηκε σε 4 δίωρες συναντήσεις . Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες και ουσιαστικές εκπαιδευτικές εμπειρίες, με τη συνεργασία τόσο των καθηγητών τους, όσο και της κ.Χαλκιά. Σημειώνουμε ότι, η κ.Χαλκιά αποδείχθηκε βαθιά γνώστης του Τραπεζικού Συστήματος και είχε τις ικανότητες και τις δεξιότητες να μεταδώσει τις γνώσεις της στους μαθητές

1η Συνάντηση: Τα Βραχυπρόθεσμα καταθετικά προϊόντα και τα σχετικά επιτόκια.Τα Βραχυπρόθεσμα δανειακά προϊόντα & τα σχετικά επιτόκια.

2η Συνάντηση: Τα μακροπρόθεσμα καταθετικά προϊόντα και τα σχετικά επιτόκια. Τα μακροπρόθεσμα δανειακά προϊόντα και τα σχετικά επιτόκια

3η Συνάντηση: Η έρευνα και ανάπτυξη (R&D). To Τραπεζικό Μάρκετινγκ

4η Συνάντηση: Η επαγγελματική σταδιοδρομία στον τραπεζικό τομέα

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στις απαιτήσεις του προγράμματος και εξοικειώθηκαν με τις προκλήσεις της επιτυχημένης λειτουργίας μιας τράπεζας σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της δράσης οι μαθητές εμβάθυναν με τρόπο όχι μόνο θεωρητικό αλλά και πρακτικό πάνω σε οικονομικά θέματα και ενθαρρύνθηκαν να γίνουν συνειδητοποιημένοι καταναλωτές.

Παραδοτέο: Δεδομένου ότι η δράση είχε τόσο θεωρητικό όσο και βιωματικό χαρακτήρα, δεν υπήρξε παραγωγή έντυπου υλικού.

http://senja.gr/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1#%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-479

1.1.2        Τίτλος: «ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΕΝΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ» σε συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ)

Ονοματεπώνυμο:       ΣΒΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΠΕ09)   & ΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΠΕ04)                                                                                           Διάρκεια: 3 ώρες

Τάξη: Β΄Λυκείου, Αριθμός μαθητών: 15, Μάθημα Επιλογής: Αρχές Οικονομίας

Περιγραφή δράσης:

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα «ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΕΝΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ» (Job Shadow), είναι ένα από τα προγράμματα που υλοποιήσαμε σε συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ). Αποτελεί μια εκπαιδευτική δραστηριότητα και είναι μια τρίωρη επίσκεψη μαθητών σε εργασιακό περιβάλλον-επιχείρηση. Η ομάδα μας (μαθητές-καθηγητές) επισκέφθηκε το Κατάστημα i-bank store της Εθνικής Τράπεζας, στο Μαρούσι. Το πρόγραμμα περιελάμβανε:

• Άμεση επαφή με τα στελέχη του i-bank store

• Παρουσίαση εκ μέρους των στελεχών ( δομή της επιχείρησης, τρόπος λειτουργίας κ.ά.)

• Ξενάγηση στους χώρους και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας

• Συζήτηση με τα στελέχη, διατύπωση ερωτήσεων εκ μέρους των μαθητών

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη διάρκεια του μαθήματος: Αρχές Οικονομίας, στο τμήμα επιλογής της Β’ Λυκείου, και συμμετείχαν 15 μαθητές. Στόχος του προγράμματος ήταν να γίνουν οι μαθητές κοινωνοί της επαγγελματικής λειτουργίας των στελεχών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, στελέχη της εταιρείας μίλησαν στους μαθητές, εξήγησαν τη δομή της επιχείρησης και τα διάφορα τμήματα που υπάρχουν σε αυτήν, τον τρόπο λειτουργίας τους και το ρόλο που παίζουν το καθένα ξεχωριστά για το προϊόν ή την παροχή υπηρεσιών της εταιρείας. Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους και η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με μια μικρή συζήτηση όπου οι μαθητές διατύπωσαν ερωτήσεις ή απορίες. Στελέχη της επιχείρησης διηγήθηκαν τις προσωπικές τους εμπειρίες από τον συγκεκριμένο επιχειρηματικό χώρο και αναφέρθηκαν στις σπουδές τους, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά στις επιλογές που θα πρέπει να κάνουν αργότερα για να επιλέξουν κατεύθυνση ή επάγγελμα. Συνεπώς, το πρόγραμμα λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ως Επαγγελματικός Προσανατολισμός, έχοντας σαν βασικό σκοπό οι μαθητές να εξερευνήσουν ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ταυτόχρονα να αξιολογήσουν δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στην αγορά εργασίας.

Παρακολούθηση δράσης:

Η Δράση εξελίχθηκε πολύ ικανοποιητικά. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες και ουσιαστικές εκπαιδευτικές εμπειρίες και να εξερευνήσουν ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον Τραπεζικό Τομέα.

Παραδοτέο: Δεδομένου ότι η δράση είχε τόσο θεωρητικό όσο και βιωματικό χαρακτήρα, δεν υπήρξε παραγωγή έντυπου υλικού.

http://senja.gr/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1#%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-479

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Ιουλίου 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Δεκ.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Πρόσφατα σχόλια
Kατηγορίες
Αρέσει σε %d bloggers: