Αρχαία Ελληνικά Β΄Λυκείου (Αδίδακτο κείμενο)

Αρχαία Ελληνικά (Β΄ Λυκείου)

(Αδίδακτο κείμενο, Σύνταξη και Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής)

Ιωάννης-Παναγιώτης Αμπελάς, Πέμπτη 14.30-16.00

Τα μαθήματα θα επικεντρωθούν στη συντακτική, λεξιλογική και γραμματική προσέγγιση αποσπασμάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, ώστε να βελτιωθεί η μεταφραστική δεξιότητα των μαθητών που είναι κρίσιμη για την επιτυχία τους στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Η επεξεργασία των κειμένων θα γίνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος (κάθε Πέμπτη 14.30-16.00) στο πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης του διδάσκοντα αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες του διαδραστικού πίνακα, προκειμένου να ενισχυθεί η αυτενέργεια των μαθητών. Θα διανεμηθεί πλούσιο έντυπο υποστηρικτικό υλικό (ασκήσεις, θεωρία κλπ). Έτσι οι συμμετέχοντες μαθητές θα έχουν την ευκαιρία μίας επιστημονικά έγκυρης και παιδαγωγικά ολοκληρωμένης υποστήριξης για το συγκεκριμένο μάθημα.

Ακολουθεί το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης και μπορεί να αξιοποιηθεί από μαθητές και συναδέλφους. Μπορείτε να το αναζητήσετε και εδώ. Το συγκεκριμένο υλικό θα ανανεώνεται καθώς θα εξελίσσονται τα μαθήματα.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν και η διδαχθείσα ύλη έχουν ως εξής:

1ο Μάθημα 3/10/13

Θεωρία των υποθετικών λόγων (βιβλιογραφία: H. Smyth (1920), Greek Grammar, Harvard UPS, Cambridge Massaschusetts, Β. Μανδηλαράς (1985) Η δομή της Αρχαίας Ελληνικής Ελληνικής Γλώσσας Εκδόσεις Καδραμίτσα, Αθήνα, Π. Μπίλλα (2012), Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Εκδόσεις ΟΕΔΒ, Αθήνα)

Ασκήσεις υποθετικών λόγων

2ο Μάθημα 10/10/12

Δομή περιόδου-δομή πρότασης (βιβλιογραφία: H. Smyth (1920), Greek Grammar, Harvard UPS, Cambridge Massaschusetts, Β. Μανδηλαράς (1985) Η δομή της Αρχαίας Ελληνικής Ελληνικής Γλώσσας Εκδόσεις Καδραμίτσα, Αθήνα, Π. Μπίλλα (2012), Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Εκδόσεις ΟΕΔΒ, Αθήνα)

Αδίδακτο Κείμενο Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα Α.VI.14

3ο Μάθημα 17/10/12

Δομή περιόδου-δομή πρότασης (βιβλιογραφία: H. Smyth (1920), Greek Grammar, Harvard UPS, Cambridge Massaschusetts, Β. Μανδηλαράς (1985) Η δομή της Αρχαίας Ελληνικής Ελληνικής Γλώσσας Εκδόσεις Καδραμίτσα, Αθήνα, Π. Μπίλλα (2012), Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Εκδόσεις ΟΕΔΒ, Αθήνα)

Αδίδακτο Κείμενο Ξενοφῶν, Κύρου Παιδεία, Γ, 2, 12

4ο Μάθημα 24/10/12

Δομή περιόδου-δομή πρότασης (βιβλιογραφία: H. Smyth (1920), Greek Grammar, Harvard UPS, Cambridge Massaschusetts, Β. Μανδηλαράς (1985) Η δομή της Αρχαίας Ελληνικής Ελληνικής Γλώσσας Εκδόσεις Καδραμίτσα, Αθήνα, Π. Μπίλλα (2012), Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Εκδόσεις ΟΕΔΒ, Αθήνα)

Αδίδακτο Κείμενο Ξενοφῶν, Κύρου Ἀνάβασις, Β, 1, 7-9

5ο Μάθημα 31/10/13

Δομή περιόδου-δομή πρότασης (βιβλιογραφία: H. Smyth (1920), Greek Grammar, Harvard UPS, Cambridge Massaschusetts, Β. Μανδηλαράς (1985) Η δομή της Αρχαίας Ελληνικής Ελληνικής Γλώσσας Εκδόσεις Καδραμίτσα, Αθήνα, Π. Μπίλλα (2012), Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Εκδόσεις ΟΕΔΒ, Αθήνα)

 Αδίδακτο Κείμενο Θουκυδίδης, ΣΤ, 8.4-9.1

6ο Μάθημα 7/11/13

Θεωρία Ονοματικών Προτάσεων, [Ειδικές, Ενδοιαστικές, Πλάγιες Ερωτήσεις] 

(βιβλιογραφία: H. Smyth (1920), Greek Grammar, Harvard UPS, Cambridge Massaschusetts, Β. Μανδηλαράς (1985) Η δομή της Αρχαίας Ελληνικής Ελληνικής Γλώσσας Εκδόσεις Καδραμίτσα, Αθήνα, Π. Μπίλλα (2012), Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Εκδόσεις ΟΕΔΒ, Αθήνα)

Στις 14/11 & 21/11/13 δεν έγιναν μαθήματα

7ο Μάθημα 28/11/13 Γραμματική: Αόριστος Β΄ (Βιβλιογραφία: H. Smyth (1920), Greek Grammar, Harvard UPS, Cambridge Massaschusetts, Ι. Σταματάκος (1949), Ιστορική Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής, Εκδόσεις Βιβλιοπρομηθευτική, Αθήνα Μ. Οικονόμου, Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Εκδόσεις Ίνστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη)

Αδίδακτο Κείμενο, Ἰσοκράτης, Περὶ Ἀντιδόσεως, 15, 79-80

Στις 5/12/13 δεν έγινε μάθημα

8ο Μάθημα 12/12/13 Ασκήσεις στους Υποθετικούς Λόγους (Αναγνώριση-Μετατροπή)

Στις 19/12/13 δεν έγινε μάθημα λόγω ετοιμασιών για την εορτή των Χριστουγέννων

Στις 9/01/14 δεν έγινε μάθημα λόγω αυξημένων υποχρεώσεων των μαθητών· διανεμήθηκαν ασκήσεις γραμματικής για το σπίτι.

9ο Μάθημα 16/01/14 Γραμματική: Αόριστος Β΄ σύμφωνα με τα ρήματα -μι: ἔγνων, ἔδυν, ἔβην (Βιβλιογραφία: H. Smyth (1920), Greek Grammar, Harvard UPS, Cambridge Massaschusetts, Ι. Σταματάκος (1949), Ιστορική Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής, Εκδόσεις Βιβλιοπρομηθευτική, Αθήνα Μ. Οικονόμου, Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Εκδόσεις Ίνστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη) Διόρθωση Επαναληπτικών Ασκήσεων στη Γραμματική

Στις 23/01/14 δεν έγινε μάθημα λόγω Παιδαγωγικής Συνεδρίας του Συλλόγου των Διδασκόντων.

Στις 30/01/14 δεν έγινε μάθημα λόγω σχολικής εορτής των Τριών Ιεραρχών.

10ο Μάθημα 6/02/14 Γραμματική: Συμφωνόληκτα Βαρύτονα Ρήματα – Έμφαση στους συντελικούς χρόνους (Βιβλιογραφία: H. Smyth (1920), Greek Grammar, Harvard UPS, Cambridge Massaschusetts, Ι. Σταματάκος (1949), Ιστορική Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής, Εκδόσεις Βιβλιοπρομηθευτική, Αθήνα Μ. Οικονόμου, Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Εκδόσεις Ίνστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη) Διόρθωση Επαναληπτικών Ασκήσεων στη Γραμματική

11ο Μάθημα  13/02/14 Θεωρία στις Αιτιολογικές – Τελικές και Συμπερασματικές Προτάσεις

(βιβλιογραφία: H. Smyth (1920), Greek Grammar, Harvard UPS, Cambridge Massaschusetts, Β. Μανδηλαράς (1985) Η δομή της Αρχαίας Ελληνικής Ελληνικής Γλώσσας Εκδόσεις Καδραμίτσα, Αθήνα, Π. Μπίλλα (2012), Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Εκδόσεις ΟΕΔΒ, Αθήνα)

Στις 20/02 δεν έγινε μάθημα λόγω Τσικνοπέμπτης.

Στις 27/02 δεν έγινε μάθημα λόγω εκδρομής του σχολείου.

Στις 6/03 δεν έγινε μάθημα λόγω ασθένειας του καθηγητή.

12ο Μάθημα  13/03/14 Αδίδακτο Κείμενο Πλάτων, Μενέξενος, 246e-247b

Στις 20/03/14 δεν έγινε μάθημα λόγω συμμετοχής των μαθητών σε πολυήμερη εκδρομή

13ο Μάθημα 27/03/14 Γραμματικές ασκήσεις –  Ανώμαλα Ρήματα (εἶμι, φημί, οἶδα), Αόριστοι β΄ κατά τα εις -μι (Βιβλιογραφία: H. Smyth (1920), Greek Grammar, Harvard UPS, Cambridge Massaschusetts, Ι. Σταματάκος (1949), Ιστορική Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής, Εκδόσεις Βιβλιοπρομηθευτική, Αθήνα Μ. Οικονόμου, Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, Εκδόσεις Ίνστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη)

Στις 3/04/14 δεν έγινε μάθημα λόγω ανωτέρας βίας.

14ο Μάθημα 10/04/14 Αδίδακτο Κείμενο Ἰσοκράτους, Περὶ Ἀντιδόσεως, 17-18

Από 12/4 έως και 27/4 δεν έγιναν μαθήματα λόγω διακοπών του Πάσχα

Την 1/5/14 δεν έγινε μάθημα λόγω Πρωτομαγιάς

15ο Μάθημα  (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ) 8/5/14 Αδίδακτο Κείμενο Θουκυδίδης Ἱστορίαι  2, 65 1-3 Επαναληπτικές Ασκήσεις Οδηγίες για τις Εξετάσεις

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Ιουλίου 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Δεκ.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Πρόσφατα σχόλια
Kατηγορίες
Αρέσει σε %d bloggers: